Nyt samtykke

Du er medlem af LO Plus og ønsker at få LO Plus-rabat med dit Shell Card.
Når du vælger at oplyse os om, at du er medlem af LO Plus for at opnå LO Plus-rabat på dit Shell Card, giver du herved dit samtykke til, at Dansk Fuels A/S kan indhente og behandle oplysninger om, hvorvidt du er berettiget til at få LO Plus-rabat på dit Shell Card og med det formål løbende at kontrollere dit medlemskab af LO Plus. Ved sådan kontrol videregives oplysningen om dit medlemskab fra LO Plus A/S til Dansk Fuels A/S. LO Plus A/S agerer i den forbindelse som databehandler på vegne af dit fagforbund.

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at slette oplysningerne om dit medlemskab af LO Plus fra dine brugeroplysninger ved at kontakte Shell Card kundecenter på kontakt@shellcard.dk.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er Dansk Fuels A/S berettiget til uden varsel at fjerne LO Plus-rabatten fra dit Shell Card, da behandling af oplysninger om dit medlemskab af LO Plus er en nødvendig forudsætning for, at du kan omfattes af den særlige rabatordning for medlemmer af LO Plus.

Dansk Fuels A/S' privatlivspolitik beskriver, hvordan Dansk Fuels A/S behandler dine personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) samt dine klagemuligheder i forbindelse med Dansk Fuels A/S' behandling af dine personoplysninger.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: shell.dk/privatlivspolitik.

Du ønsker ikke at afgive et nyt samtykke til Dansk Fuels A/S og din nuværende rabataftale gennem LO Plus ændres derfor inden for de næste 14 dage til vores almindelige vilkår, som du kan læse på shell.dk/shellcardbetingelser.

Din unikke kode:18-09-2019 09:58:25