Nyt samtykke

Du er medlem af PlusKort og ønsker at få PlusKort-rabat med dit Shell Card.
Når du vælger at oplyse os om, at du er medlem af PlusKort for at opnå PlusKorts-rabat på dit Shell Card, giver du herved dit samtykke til, at DCC Energi Mobility A/S kan indhente og behandle oplysninger om, hvorvidt du er berettiget til at få PlusKort-rabat på dit Shell Card og med det formål løbende at kontrollere dit medlemskab af PlusKort. Ved sådan kontrol videregives oplysningen om dit medlemskab fra PlusKort A/S til DCC Energi Mobility A/S. PlusKort A/S agerer i den forbindelse som databehandler på vegne af dit fagforbund.

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at slette oplysningerne om dit medlemskab af PlusKort fra dine brugeroplysninger ved at kontakte Shell Card kundecenter på kontakt@shellcard.dk.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er DCC Energi Mobility A/S berettiget til uden varsel at fjerne PlusKort-rabatten fra dit Shell Card, da behandling af oplysninger om dit medlemskab af PlusKort er en nødvendig forudsætning for, at du kan omfattes af den særlige rabatordning for medlemmer af PlusKort.

DCC Energi Mobility A/S' privatlivspolitik beskriver, hvordan DCC Energi Mobility A/S behandler dine personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) samt dine klagemuligheder i forbindelse med DCC Energi Mobility A/S' behandling af dine personoplysninger.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: shell.dk/privatlivspolitik.

Du ønsker ikke at afgive et nyt samtykke til DCC Energi Mobility A/S og din nuværende rabataftale gennem PlusKort ændres derfor inden for de næste 14 dage til vores almindelige vilkår, som du kan læse på Betingelser og vilkår - shellservice.dk

Din unikke kode:30-09-2023 05:33:13